joomla templates Уеб Портал

 • Главна
 • Градината
 • Билки
 • Овощарство
 • Цветя
 • Туризъм
 • Спорт
 • Здраве
 • Разни
 • Изпратете ни статия

Sun03292015

Последно обновен: Неделя 29 Март 2015 14:40

Отглеждане на грах

 • PDF
Отглеждане на грах.

   Обработката на почвата за отглеждане на граха напролет се извършва още през есента. Мястото се изорава колкото е възможно по-дълбоко с плуг с предплужник и се оставя на отворени бразди. При есенната оран става заораването на гранулирания суперфосфат (40 кг/дка) и ка калиевите торове (20 кг/дка). Амониевата селитра в размер 10 кг/дка се внася непосредствено преди сеитбата с предсеитбената обработка на почвата. При пролетната обработка повърхността на

почвата трябва да се изравни много добре, тъй като грахът не понася застояване на водата. Освен това изравнената почвена повърхност улеснява механизираното приби¬ране на реколтата.

С обработката на почвата през есента не трябва да се закъснява, тъй като сеитбата се извършва много рано през пролетта — за Южна България в началото на март, а за Северна 10—15 дни по-късно.

В южните райони на страната (Пловдивско, Петричко и др.) грахът може да се засява късно през есента— края на ноември. За целта подготовката на почвата трябва да се извърши рано през есента. Предзимвите посеви при граха представляват голям интерес. Те дават възможност, от една страна, да се разтовари част от трудовото напрежение през пролетта, а, от друга, да се избегне неблагоприятното въздействие върху граховата култура на честите и много ранни пролетни засушавания.

    Със засяването на семената през есента и особено през пролетта не трябва да се закъснява, тъй като това при всички случаи води до силно вамаляване на добива. За да се получи зелен грах за консумация в прясно състояние или за технологична преработка, по-целесъобразно е едновременно да се засяват рано напролет ранни, средни ранни и късни сортове, отколкото неравномерно да се засяват едни и същи сортове. С оглед на навременното извършване на сеитбата обработката на почвата трябва да се извърши своевременно. Преди сеитбата мястото се култивира и бранува.

Грахът се отглежда на кавали и ленти. Отглеждането на кавали е все още широко застъпено в нашите стопанства. То обаче е съпрово¬дено с изразходването на голямо количество ръчен труд. Ленточният начин е за предпочитане, понеже позволява широко механизиране на производствения процес.

При отглеждането на граха на кавали мястото се набраздява с рало по възможност с посока на браздите североизток — югозапад. Семената се засяват по няколко (3—4) в гнезда в основата на кавала откъм южната страна, с което младите растения се предпазват от вредното действие на студените северни и северозападни ветрове. Разстоянията при засяването на ниските сортове са 50 см между редовете и 30 см между гнездата в редовете; високите сортове, на които се поставят вейки, се засяват на разстояние 60—70 см между редовете и 50 см в редовете. Дълбочината на засяването на семената е 3—5 см (при предзимните посеви на 5 де 7 см дълбочина). При този начин на засяване на декар се употребяват 8—10 кг семена.

В някои случаи, особено при производството на грах за консерви ране, се препоръчва засяването да се извършва редово с редосеялка при междуредови разстояния, на каквито се засяват житните култури. В T03t случай междуредова обработка на почвата не може да се прави. На декар се засяват 18—30 кг семена в зависимост от сорта. Този начин нг сеитба може да се допусне само при еднократно механизирано прибиране на граха, за което ще стане дума по-долу, и на почви, съвършено чисти от плевели и с добра структура. Ако междуредовата обработка на поч¬вата е наложителна, макар и в началните периоди от развитието на растенията, налага се сеитбата да се извърши при междуредови разстояния 20—25 см. В този случай на декар се засяват 15—20 кг семена.

Непосредствено след засяването с редосеялка мястото се бранува, за да се заровят семената добре и да се предпазят от птици (врани).

Ако почвата не е достатъчно влажна, след засяването на семената площта се валира, с което се подобрява водният режим на повърхностния почвен пласт и се ускорява поникването на семената.

Грижите през вегетацията се състоят в навременна и правилна обра¬ботка на почвата, в поставяне на вейки (за високо растящите сортове) и евентуално поливане, както и в борба с плевелите, болестите и неприятелите.

Обработката на почвата трябва да се извършва плитко, особено в началото, за да не се нарушава кореновата система. Първата обработка се извършва, след като се очертаят редовете. Една-две седмици по-късно се извършва втората, в много случаи последната междуредова обработка. При обработката на почвата с мотика се препоръчва леко загърляне на растенията. При ленточно отглеждане на граха след закриване на редовете от растенията обработката на почвата се ограничава само в лентите.

Вейките (2 м дълги) на високо растящите сортрве се поставят между редовете на разстояние 20—30 см една от друга.

При навременно, много ранно засяване и при по-влажни години грахът може да мине без поливане (особено ранните сортове). При отглеждане на по-късните сортове и при засушаване е необходимо поливане, което се извършва както при фасула.

Градината

JA Teline IV
Всичко за градината

Здраве

JA Teline IV
По една ябълка на ден...

Туризъм

Туризъм
Пътешествия, забележителностите, съвети за туристите

Спорт

Спорт
Спорт, Видове спорт, Препоръчван спорт.